fbpx
Saturday, September 7, 2019
Home Tags Wi-fi6

Tag: wi-fi6

Wi-fi 6 คืออะไรกัน และวิธีเช็คว่าเราใช้ wi-fi อะไรอยู่ตอนนี้

Wi-fi เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ทไร้ที่ถือว่าสิ่งสำคัญในชีวิตประจำวันเราไปแล้วตอนนี้ ไม่ว่าจะใช้งานอินเตอร์เน็ทในบ้าน หรืออินเตอร์เน็ทนอกบ้าน ก็ต้องมีไวไฟเอาไว้ใช้งาน แล้วปัจจุบันเทคโนโลยี Wi-fi ก็พัฒนาอย่างต่อเนื่องจนมาถึง Wi-fi 6 ซึ่งมากับความเร็วที่เพิ่มขึ้น และการจัดการสัญญาณให้สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ทสำหรับหลายอุปกรณ์เชื่อมต่อได้พร้อมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย ก่อนจะมารู้จัก wi-fi 6 เรามาเรียนรู้กันก่อนดีกว่าว่าที่มาของของมันมาได้อย่างไร Wi-fi คือ เทคโนโลยีเครือค่ายแบบไร้สาย มาตราฐาน iEEE802.11 ซึ่งเป็นเวอร์ชั่นแรกได้ถูกจัดตั้งโดยองค์การ iEEE ที่เป็นสถาบันวิศวกรไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ระดับโลก แต่ด้วยชื่อที่เรียกยากตอนหลังทาง...